Nederlands

Een mogelijke weg...

Christelijke gehuwden, mannen en vrouwen, al dan niet voor de wet gescheiden van hun partner, horen in het diepst van hun beproeving een oproep tot vergeving en trouw. Is dat mogelijk ?

"Dat ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk" (Mt 19,26)

Op voorspraak van Maria, vragen zij aan Christus in wie hun huwelijksverbond bezegeld is, de genade om aan die oproep te beantwoorden boven hun menselijk falen uit.

Zij maken dus de keuze om zich niet te laten meeslepen in een nieuwe relatie. In de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond vinden zij daartoe broederlijke en geestelijke steun.Zij laten zich geduldig weer opbouwen in vrede. Dat heeft zijn weerslag op hun kinderen en op hun familie.

kasteel160Sinds onze tweetalige deelname aan het Congres Brussel-Allerheiligen in 2006, ben ik altijd het verlangen blijven koesteren om op een goeie dag eens een open bezinningsweekend in het Nederlands te organiseren (mijn moedertaal), zowel voor Vlamingen als voor Nederlanders. Toen was de tijd er blijkbaar nog niet rijp voor...

Lid worden van de Gemeenschap
Onze Lieve Vrouw van het Verbond

ab_1107Nee, de onverbreekbaarheid van het huwelijk is geen regel die door de Kerk wordt opgelegd en ze is ook méér dan alleen maar een culturele traditie.