Nederlands

Een mogelijke weg...

Christelijke gehuwden, mannen en vrouwen, al dan niet voor de wet gescheiden van hun partner, horen in het diepst van hun beproeving een oproep tot vergeving en trouw. Is dat mogelijk ?

"Dat ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk" (Mt 19,26)

Op voorspraak van Maria, vragen zij aan Christus in wie hun huwelijksverbond bezegeld is, de genade om aan die oproep te beantwoorden boven hun menselijk falen uit.

Zij maken dus de keuze om zich niet te laten meeslepen in een nieuwe relatie. In de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond vinden zij daartoe broederlijke en geestelijke steun.Zij laten zich geduldig weer opbouwen in vrede. Dat heeft zijn weerslag op hun kinderen en op hun familie.

adf-300Het maandblad van de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond biedt aan haar lezers, elf maanden per jaar, een woordje van de redactie (link in het Frans), onderrichtingen, getuigenissen, het leven van de vereniging, en ook het gebed van de maand.

cana-epouxDit gebed wordt elke vrijdag gebeden door de leden van de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond, sommige vrienden en ouders, ook religieuzen en priesters, in verbondenheid met mekaar en voor de intenties van de gezinnen.