Nederlands

Een mogelijke weg...

Christelijke gehuwden, mannen en vrouwen, al dan niet voor de wet gescheiden van hun partner, horen in het diepst van hun beproeving een oproep tot vergeving en trouw. Is dat mogelijk ?

"Dat ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk" (Mt 19,26)

Op voorspraak van Maria, vragen zij aan Christus in wie hun huwelijksverbond bezegeld is, de genade om aan die oproep te beantwoorden boven hun menselijk falen uit.

Zij maken dus de keuze om zich niet te laten meeslepen in een nieuwe relatie. In de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond vinden zij daartoe broederlijke en geestelijke steun.Zij laten zich geduldig weer opbouwen in vrede. Dat heeft zijn weerslag op hun kinderen en op hun familie.

Ik zou het thema van die nieuwe vruchtbaarheid wat willen uitdiepen en het ook wat concreter willen maken.

We weten allemaal dat het leven lang niet altijd verloopt zoals we zelf zouden willen of dromen of zoals we ons voorstellen dat het zou moeten. Het hoeft nog niet eens een echtscheiding te zijn; iedereen kan zich wel een of andere ingrijpende gebeurtenis voorstellen die je leven overhoop haalt en een dikke streep haalt over wat je je had voorgesteld over je toekomst: een ongeval, een overlijden van een partner of van een kind. Het is een breekpunt in een mensenleven, of zoals dat genoemd wordt: een kruispuntervaring…

Doorgroeien naar een nieuwe vruchtbaarheid

Luisteraars hebben me gevraagd hoe ik ertoe gekomen ben hier een programma aan te wijden en waar ik al die info vandaan haal. En zelfs of wat ik zeg wel in overeenstemming is met de Leer van de Kerk. Zeer terechte vragen uiteraard. Want het bevestigt voor mij alleen maar dat er op dit terrein ook nood is aan informatie die in overeenstemming is met de Leer van de Kerk, en die die leer niet relativeert of nog erger, theologisch ondergraaft. Ik heb daar in het verleden, de eerste jaren na mijn echtscheiding immers zelf te veel en te lang onder geleden.

Het verkondigen van de waarheid kan levens veranderen!... Niet het naar de mond praten, niet het haalbaar maken van het Woord van God, maar de hoge eis van het Woord van God voor ons: alleen dat heeft de kracht om door alle miserie en gebrokenheid heen uitzicht te krijgen op Gods bedoeling met ons leven…

Ik heb het zelf mogen ervaren en ik ben er heel dankbaar om… Want ik heb die Waarheid voor het eerst gehoord toen ik zelf al 10 jaar gescheiden was en ze heeft mijn leven veranderd!... Ik ben nog steeds voor de wet gescheiden, zoals dat heet, maar ik beschouw mezelf als gehuwd voor God en voor de Kerk, en ik blijf trouw aan mijn ja-woord aan mijn man, ook al zijn wij al 28 jaar gescheiden na een stukgelopen huwelijk van 8 jaar…