Nederlands

Een mogelijke weg...

Christelijke gehuwden, mannen en vrouwen, al dan niet voor de wet gescheiden van hun partner, horen in het diepst van hun beproeving een oproep tot vergeving en trouw. Is dat mogelijk ?

"Dat ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk" (Mt 19,26)

Op voorspraak van Maria, vragen zij aan Christus in wie hun huwelijksverbond bezegeld is, de genade om aan die oproep te beantwoorden boven hun menselijk falen uit.

Zij maken dus de keuze om zich niet te laten meeslepen in een nieuwe relatie. In de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond vinden zij daartoe broederlijke en geestelijke steun.Zij laten zich geduldig weer opbouwen in vrede. Dat heeft zijn weerslag op hun kinderen en op hun familie.

banneux-200152 alleenstaande echtgescheidenen kiezen voor
trouw aan hun huwelijkssacrament -
Banneux augustus 2012

Om contact op te nemen met de Gemeenschap
Onze Lieve Vrouw van het Verbond

Augustus 2008, de "CNDA" in Lourdes :
25ste verjaardag