cana-epouxDit gebed wordt elke vrijdag gebeden door de leden van de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond, sommige vrienden en ouders, ook religieuzen en priesters, in verbondenheid met mekaar en voor de intenties van de gezinnen.

God, onze Vader, wij zeggen u dank;
man en vrouw hebt gij ons geschapen;
in u is de bron van het leven, in u het geheim van de liefde.

Wij bidden u om alle gezinnen op aarde te zegenen.
Zegen de mannen die echtgenoot en vader zijn,
naar het beeld van de Heilige Jozef, de Rechtvaardige, de trouwe dienaar.
Zegen de vrouwen die echtgenote en moeder zijn,
naar het beeld van Maria,
dienstmaagd van de Heer, Moeder van de Schone Liefde.
Zegen de kinderen, klein en groot,
naar het beeld van het Kind Jezus,
die opgroeide en toenam in wijsheid en welgevalligheid
bij God en bij de mensen.

Heer Jezus, welbeminde Zoon van de Vader, wij zeggen u dank;
gij hebt de Kerk liefgehad en u voor haar overgeleverd,
in een eeuwigdurend verbond.

Gedenk de echtgenoten van wie gij het huwelijk geheiligd hebt.
Dat zij trouw mogen zijn aan hun woord en aan het huwelijkssacrament,
gelukkig om voor altijd te beminnen,
en dat ze mogen openstaan om te vergeven
als ze gekwetst zijn en zelf gekwetst hebben.

Gedenk de echtparen die niet meer samen zijn,
gescheiden of echtgescheiden,
de gewonde kinderen en de opstandige kinderen.
Schenk ieder van hen uw vrede.
Gij, de Verrezene, genees de verwondingen van hun hart.
Moge hun kruis, verenigd met het uwe, vruchtbaar zijn.

Heilige Geest, Geest van de Vader en de Zoon, wij zeggen u dank;
in u wordt ons de vreugde geschonken die door Jezus beloofd is.

Openbaar aan de mannen en vrouwen van deze tijd
de schoonheid en de heiligheid van de roeping van gehuwde en ouder.
Leid de echtparen naar een verbond dat steeds oprechter en dieper is.
Bevestig het Ja van hen die voor de Heer gehuwd zijn.

O Maria, vol van Gods genade,
Maak hem ons gebed over.
Gij, onze Moeder, Onze Lieve Vrouw van het Verbond,
geef ons, zowel in de vreugde om het samen-zijn
als in de beproeving van de (echt)scheiding of het weduwschap,
het geloof dat de liefde sterker is dan de dood,
en dat wij eens een familie zullen zijn
in de vreugde van God.

Amen