Radioprogramma “Het Verbond” op Radio Maria België 

radiomaria1Sinds bijna een jaar heb ik de gelegenheid elke maand een uitzending van 45 min in mekaar te steken voor Radio Maria België over de onverbreekbaarheid van het huwelijk.

Ik behoor tot de Franse “Communion Notre-Dame de l’Alliance” sedert 2000 en ben erg dankbaar voor al wat ik daar samen met andere alleenstaande echtgescheidenen sindsdien heb mogen ontvangen en samen met hen heb mogen delen. Ik stel met verwondering vast hoe ik dankzij die rijke ervaring, ben mogen groeien in mijn geloof, in vergeving en in de trouw aan mijn huwelijksbelofte. Er is een milde en rustige overtuiging in mij gegroeid, waarin ik mij gedragen en gesteund weet, die mij gelukkig maakt, en die ik nooit in mijn eigen taal heb kunnen beleven of delen op de wijze waarop ze steeds meer gestalte in mij heeft kunnen aannemen.

In 2002 waren we met CNDA op onze jaarlijkse retraite in Ars in Frankrijk met een 100-tal deelnemers. Ik hoorde tot mijn verbazing dat een Vlaamse seminarist daar zijn priesteropleiding volgde: Karlo Tyberghien, die op zijn beurt voor het eerst kennismaakte met onze levende Gemeenschap en daar meteen sympathie voor opvatte en geestelijke steun toezegde. Als jonge priester heeft hij een aantal recollecties gegeven zowel aan groepen van CNDA in Frankrijk, en ook in België. 

Radiomaria2Sinds 2011 is hij programmadirecteur van Radio Maria België (uiteraard in het Nederlands). Toen ik me er vorig jaar eens bij hem vriendelijk over beklaagde dat zoiets in Vlaanderen niet bestond en niet mogelijk leek, bij gebrek aan informatie en aan geestelijke steun vanuit Gezinspastoraal, heeft hij me voorgesteld er zelf een programma over te verzorgen…

En zo is het begonnen…

Het programma loopt nu bijna een jaar, en wordt elke maand vijf maal heruitgezonden. Al wat ik in de loop van die 14 jaar in CNDA geleerd, ervaren, gelezen en gehoord heb – ik heb nogal wat onderrichten ook opgenomen - is een enorme bron van inspiratie, waaruit ik kan putten om elke maand een nieuwe uitzending mee te stofferen.

Het is niet de bedoeling van het programma om een soort sluikreclame te maken voor de Communion Notre-Dame de l’Alliance. Je moet immers al vrij goed Frans kennen om deel te kunnen nemen aan een recollectie of aan de jaarlijkse retraite. Het programma wil op de eerste plaats getuigen van de onverbreekbaarheid van het huwelijk, ook na echtscheiding. Niet vanuit de hoogte, niet vanuit het Leergezag – hoezeer we daar uiteraard ook achterstaan -, maar als eenvoudige gelovigen die de genade ervan ervaren.

Jeanine Gilis