Getuigenis Jeanine Gilis KN 1 okt 2015 1Getuigenis Jeanine Gilis KN 1 okt 2015

radiomaria1

 

Het Verbond

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,

Draag ze om je hals,

En schrijf ze op de tafel van je hart”. (Spreuken 3,3)

 

 

 

Radiofrequenties: zie ommezijde 

Telenet 912 of 932

www.radiomaria.be

over de onverbreekbaarheid van het huwelijk

(ook na echtscheiding) met getuigenissen, onderrichten…

radiomaria3

Wanneer? Eerste donderdag van elke maand om 14 u 15

Heruitzendingen: 3de donderdag en 1ste en 3de zaterdag om 14 u 15

1ste en 3de vrijdag om 17 u 15

 

Voorbije uitzendingen te herbeluisteren en downloaden via http://www.radiomaria.be/downloads.php

Info: Jeanine Gilisemail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Frequenties Radio Maria België:

90.0 FM Aalst

104.6 FM Antwerpen

107.6 FM Blankenberge

105.3 FM Brugge

94.6 FM Brussel

105.2 FM Eeklo

105.4 FM Genk

96.3 FM Gent

105.2 FM Hamme

106.1 FM Hasselt

106.6 FM Kortemark

92.7 FM Kortrijk

104.2 FM Leuven

107.4 FM Oostende

107.1 FM Ravels

Radioprogramma “Het Verbond” op Radio Maria België 

radiomaria1Sinds bijna een jaar heb ik de gelegenheid elke maand een uitzending van 45 min in mekaar te steken voor Radio Maria België over de onverbreekbaarheid van het huwelijk.

Ik behoor tot de Franse “Communion Notre-Dame de l’Alliance” sedert 2000 en ben erg dankbaar voor al wat ik daar samen met andere alleenstaande echtgescheidenen sindsdien heb mogen ontvangen en samen met hen heb mogen delen. Ik stel met verwondering vast hoe ik dankzij die rijke ervaring, ben mogen groeien in mijn geloof, in vergeving en in de trouw aan mijn huwelijksbelofte. Er is een milde en rustige overtuiging in mij gegroeid, waarin ik mij gedragen en gesteund weet, die mij gelukkig maakt, en die ik nooit in mijn eigen taal heb kunnen beleven of delen op de wijze waarop ze steeds meer gestalte in mij heeft kunnen aannemen.

In 2002 waren we met CNDA op onze jaarlijkse retraite in Ars in Frankrijk met een 100-tal deelnemers. Ik hoorde tot mijn verbazing dat een Vlaamse seminarist daar zijn priesteropleiding volgde: Karlo Tyberghien, die op zijn beurt voor het eerst kennismaakte met onze levende Gemeenschap en daar meteen sympathie voor opvatte en geestelijke steun toezegde. Als jonge priester heeft hij een aantal recollecties gegeven zowel aan groepen van CNDA in Frankrijk, en ook in België. 

Radiomaria2Sinds 2011 is hij programmadirecteur van Radio Maria België (uiteraard in het Nederlands). Toen ik me er vorig jaar eens bij hem vriendelijk over beklaagde dat zoiets in Vlaanderen niet bestond en niet mogelijk leek, bij gebrek aan informatie en aan geestelijke steun vanuit Gezinspastoraal, heeft hij me voorgesteld er zelf een programma over te verzorgen…

En zo is het begonnen…

Het programma loopt nu bijna een jaar, en wordt elke maand vijf maal heruitgezonden. Al wat ik in de loop van die 14 jaar in CNDA geleerd, ervaren, gelezen en gehoord heb – ik heb nogal wat onderrichten ook opgenomen - is een enorme bron van inspiratie, waaruit ik kan putten om elke maand een nieuwe uitzending mee te stofferen.

Het is niet de bedoeling van het programma om een soort sluikreclame te maken voor de Communion Notre-Dame de l’Alliance. Je moet immers al vrij goed Frans kennen om deel te kunnen nemen aan een recollectie of aan de jaarlijkse retraite. Het programma wil op de eerste plaats getuigen van de onverbreekbaarheid van het huwelijk, ook na echtscheiding. Niet vanuit de hoogte, niet vanuit het Leergezag – hoezeer we daar uiteraard ook achterstaan -, maar als eenvoudige gelovigen die de genade ervan ervaren.

Jeanine Gilis

Ik moet dit onderwerp eerst even kaderen in de actualiteit, dus vraag ik even wat van uw geduld en uw aandacht bij deze inleiding die hoofdzakelijk informatief is, en ik beloof u dat het na de pauze wat concreter en levendiger wordt met getuigenissen en mooie overwegingen vanuit de grote schat van ons geloof.

De situatie van hertrouwde echtgescheidenenis blijkens de aandacht in de media immers hét agendapunt geworden van de Synode van deze maand. De vraag is dan steeds: gaat de Kerk haar standpunt daarover herzien of niet? Om het even eenvoudig te stellen: voor de Kerk is het huwelijk onverbreekbaar, en wie na een echtscheiding hertrouwt of met iemand anders gaat samenwonen, kan het sacrament van de eucharistie niet meer ontvangen. Daar er al zoveel over geschreven en gespeculeerd vanuit vele invalshoeken dat de aanloop naar deze Buitengewone Synode alleszins in een minder serene sfeer verlopen is dan bij vorige Synodes.

Wie zijn kruis niet opneemt om Mij te volgen, is Mij niet waardig…”

Jozef (O.T.) als bijbels voorbeeld van onwankelbare trouw

Ik las onlangs: “Wie het Kruis van zijn huwelijk niet opneemt, gooit het op zijn kinderen…”

Ik moest daaraan denken, toen ik twee weken geleden een film zag, die momenteel in de zalen loopt “Boyhood”, vertaald “Jongensjaren”. Een tamelijk poëtische en mooie film trouwens, die 10 jaar weergeeft vanuit de belevingswereld van een jongen tussen zijn 8 en 18 jaar, een kind van gescheiden ouders… Zoals het vaak gaat, ouders die na hun scheiding, vooral naar zichzelf op zoek zijn, en hun kinderen noodgedwongen meeslepen in hun nieuwe relaties, in steeds veranderende gezinssituaties, dikwijls met veelvuldig verhuizen en veranderen van school als gevolg. De realiteit blijkt soms ver af te staan van het romantisch ideaal van wat zo mooi “nieuw samengestelde gezinnen” heet. Een kind moet dat noodgedwongen allemaal ondergaan, en in volle puberteit alle begrip opbrengen voor zijn vader en/of moeder die vooral zichzelf achterna lopen na de ontreddering van hun echtscheiding. Het is gelukkig niet altijd even schrijnend, maar toch… “Wie het Kruis van zijn huwelijk niet opneemt, gooit het op zijn kinderen…”

Ik ga vandaag proberen een antwoord te geven op een heel concrete vraag die iemand me gesteld heeft in verband met dit programma, nl. hoe belééft ge die onverbreekbaarheid van het huwelijk als ge gescheiden zijt?... Het sacrament van het huwelijk bestaat dan toch niet meer?.... En achteraf dacht ik: daar kan ik misschien eens een hele uitzending aan besteden, want dat lijkt misschien inderdaad een tegenstrijdigheid.

Ik zou het thema van die nieuwe vruchtbaarheid wat willen uitdiepen en het ook wat concreter willen maken.

We weten allemaal dat het leven lang niet altijd verloopt zoals we zelf zouden willen of dromen of zoals we ons voorstellen dat het zou moeten. Het hoeft nog niet eens een echtscheiding te zijn; iedereen kan zich wel een of andere ingrijpende gebeurtenis voorstellen die je leven overhoop haalt en een dikke streep haalt over wat je je had voorgesteld over je toekomst: een ongeval, een overlijden van een partner of van een kind. Het is een breekpunt in een mensenleven, of zoals dat genoemd wordt: een kruispuntervaring…

Doorgroeien naar een nieuwe vruchtbaarheid

Luisteraars hebben me gevraagd hoe ik ertoe gekomen ben hier een programma aan te wijden en waar ik al die info vandaan haal. En zelfs of wat ik zeg wel in overeenstemming is met de Leer van de Kerk. Zeer terechte vragen uiteraard. Want het bevestigt voor mij alleen maar dat er op dit terrein ook nood is aan informatie die in overeenstemming is met de Leer van de Kerk, en die die leer niet relativeert of nog erger, theologisch ondergraaft. Ik heb daar in het verleden, de eerste jaren na mijn echtscheiding immers zelf te veel en te lang onder geleden.