Het verkondigen van de waarheid kan levens veranderen!... Niet het naar de mond praten, niet het haalbaar maken van het Woord van God, maar de hoge eis van het Woord van God voor ons: alleen dat heeft de kracht om door alle miserie en gebrokenheid heen uitzicht te krijgen op Gods bedoeling met ons leven…

Ik heb het zelf mogen ervaren en ik ben er heel dankbaar om… Want ik heb die Waarheid voor het eerst gehoord toen ik zelf al 10 jaar gescheiden was en ze heeft mijn leven veranderd!... Ik ben nog steeds voor de wet gescheiden, zoals dat heet, maar ik beschouw mezelf als gehuwd voor God en voor de Kerk, en ik blijf trouw aan mijn ja-woord aan mijn man, ook al zijn wij al 28 jaar gescheiden na een stukgelopen huwelijk van 8 jaar…

 

banneux-200152 alleenstaande echtgescheidenen kiezen voor
trouw aan hun huwelijkssacrament -
Banneux augustus 2012

Om contact op te nemen met de Gemeenschap
Onze Lieve Vrouw van het Verbond

Augustus 2008, de "CNDA" in Lourdes :
25ste verjaardag

kasteel160Sinds onze tweetalige deelname aan het Congres Brussel-Allerheiligen in 2006, ben ik altijd het verlangen blijven koesteren om op een goeie dag eens een open bezinningsweekend in het Nederlands te organiseren (mijn moedertaal), zowel voor Vlamingen als voor Nederlanders. Toen was de tijd er blijkbaar nog niet rijp voor...

Lid worden van de Gemeenschap
Onze Lieve Vrouw van het Verbond

ab_1107Nee, de onverbreekbaarheid van het huwelijk is geen regel die door de Kerk wordt opgelegd en ze is ook méér dan alleen maar een culturele traditie.

adf-300Het maandblad van de Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van het Verbond biedt aan haar lezers, elf maanden per jaar, een woordje van de redactie (link in het Frans), onderrichtingen, getuigenissen, het leven van de vereniging, en ook het gebed van de maand.